Жилищното строителство в София се активизира

 

Жилищното строителство в София се активизира

Жилищното строителство в София започва да се отлепва от дъното, макар и да остава далеч от темповете отпреди кризата. През второто тримесечие на годината в столицата е започнало строителството на 49 нови жилищни сгради с общо 298 жилища в тях и малко над 39 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

 

За сравнение, през първите три месеца на година започнатите сгради са 35 с 85 жилища и малко над 13,5 хил. кв. м РЗП, а година по-рано сградите са 45 със 180 жилища с над 22 хил. кв. м РЗП. През 2010 г., откогато са последните данни, за периода април-юни започнатите нови жилищни сгради са били 112 с 264 жилища и РЗП от над 54 хил. кв. м.

Статистическият институт отчита раздвижване и на строителството на нови административни сгради, макар и отново при ниски обеми. През второто тримесечие са започнати 4 нови административни сгради с РЗП от над 6,7 хил. кв. м, след като през предходните три тримесечия не беше отчетено ново строителство в сегмента.

Ускорява се и строителството на други сгради, в която категория попадат индустриалните и логистични площи – един от най-активните сегменти от пазара на бизнес имоти през последните месеци. Започнатите през второто тримесечие сгради са 43 с РЗП от над 10 хил. кв. м спрямо 13 и РЗП от 11,3 хил. кв. м през първите три месеца на годината и 18 с РЗП от 10,2 хил. кв. м година по-рано.

Столицата се очертава и като една от активните арени на ново жилищно строителство строителство. Данните на НСИ сочат, че градът е трети в страната по най-много издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради – общо 118. София обаче е номер 1 по брой на жилищата, които предстои да бъдат изградени – 1 100.

Ръст на строителството по Черноморието

Новото жилищно строителство по Черноморието, където доминира търсенето на ваканционни жилища от рускоговорящи граждани, продължава да се разширява. Област Бургас е втора в страната по започнати нови жилищни сгради и на първо място по издадени разрешителни за строеж. През второто тримесечие започнатите нови жилищни сгради са 197 със 790 жилища в тях и общо над 96 хил. кв. РЗП. През първите три месеца на годината започнатите нови жилищни сгради са почти наполовина по-малко – 98, с 524 жилища в тях и почти 52,9 хил. кв. м РЗП. Година по-рано активността е била още по-слаба – започнати 81 сгради с 287 жилища и почти 31 хил. кв. м РЗП.

Разрешителните за строеж, издадени в Област Бургас, обаче намаляват, което сигнализира за евентуално предстоящо забавяне на темповете на ново жилищно строителство. Предстои обаче да се види дали това ще се задържи като тенденция. За периода април-юни в областта са издадени 130 разрешителни за 480 жилища в сградите с РЗП от над 60,2 хил. кв. м спрямо 202 разрешителни през предходното тримесечие. Година по-рано издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са били 126.

В Област Варна започнатите нови сгради също се увеличават устойчиво. През второто тримесечие броят им се е увеличил до 96 с 332 жилища и над 53 кв. м РЗП от 40 през предходното тримесечие с 277 жилища и почти 52,2 хил. кв. м РЗП. Година по-рано са били започнати 63 нови жилищни сгради с 347 жилища в тях и над 48,7 хил. кв. м РЗП.

Разрешителните за строеж, издадени в Област Варна, също се увеличават – до 99 през второто тримесечие от 73 през първото и 91 през второто тримесечие на миналата година. Броят сгради, които са разрешени за строеж, обаче намалява – до 291 през периода април-юни от 699 за периода януари-март и 341 през периода април-юни 2013 г. РЗП също е намаляла – почти двойно за тримесечието и над 8 пъти на годишна база до 53,6 хил. кв. м. В област Добрич започнатото ново жилищно строителство също се увеличава, а издадените разрешителни за строеж остават относително стабилни от началото на годината, но намаляват на годишна база.

Пловдив – строителният център

Общо 173 нови жилищни сгради са започнати в Област Пловдив през първото полугодие – 87 през първите три месеца на годината и 86 през второто тримесечие. Броят на жилищата в тях е съответно 327 и 149, а РЗП – съответно 43,9 хил. кв. м и 21,6 хил. кв. м. През второто тримесечие на миналата година започнатите нови жилищни сгради са 68 със 157 жилища и 20,6 хил. кв. м РЗП.

Областта е втора в страната по брой започнати нови сгради - 86 жилищни, 4 административни и 50 други и първа по издадени разрешителни за строеж – 137 с 407 жилища и малко над 53 хил. кв. м РЗП. През първото тримесечие издадените разрешителни са били 121 за 343 жилища с рзп от над 51,1 хил. кв. м, а година по-рано – 115 със 187 жилища с РЗП от над 36,6 хил. кв. м. Област Пловдив е и лидер по започнатото строителство на други сгради (индустриални площи), като се очертава тенденцията да се задържи, защото и издадените разрешителни за строеж на други сгради са най-много в този регион.

 Новото строителство – раздвижване, но без признаци на бум

Като цяло за страната местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 121 жилищни сгради с 3 462 жилища в тях и с над 461,2 хил. кв. м РЗП, на 47 административни сгради/офиси с 34 354 кв. м РЗП и на 1 172 други сгради с 395 324 кв. м РЗП, отчитат от НСИ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 10,4%, жилищата в тях - с 2,1%, докато застроената им площ намалява с 1%.

Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 6,8%, а тяхната РЗП е повече с 46,1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради нараства с 27,8%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 15,2%. В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 2,6%, но жилищата в тях са повече с 16%, а разгънатата им застроена площ - с 16,8%.

Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са повече с 46,9%, а тяхната РЗП нараства с 44,7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 15,6%, а разгънатата им застроена площ - с 34,4%. През второто тримесечие на 2014 г. е започнал строежът на 812 жилищни сгради с 2 234 жилища в тях и с 318 656 кв. м обща застроена площ, на 24 административни сгради/офиси със 17 151 кв. м РЗП и на 574 други сгради с 222 521 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 61,1%, броят на жилищата в тях - с 38,2%, а общата им застроена площ - с 40,6%.

Започнатите административни сгради са по-малко с 20%, но общата им застроена площ нараства със 73,5%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 28,7%, докато тяхната РЗП намалява с 14,2%. В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 22,1%, жилищата в тях - с 29,2%, а разгънатата им застроена площ е повече с 37,6%. Същевременно броят на започнатите административни сгради не се променя, а на другите видове сгради нараства с 11%, докато разгънатата им обща застроена площ намалява, съответно с 30,5 и 18,6%.