Експерт вижда възстановяване на инвестициите в имоти в България към 2018

  

 Експерт вижда възстановяване на инвестициите в имоти в България към 2018 г.

Инвестициите в имоти в по-нестабилните държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), включително и България, ще се възстановят към 2018 г. Това прогнозира Йорн Щобе, председател на Европейския борд на Кралския институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) и изпълнителен директор „Инвестиции в недвижими имоти“ на Deutsche Asset & Wealth Management, по време на втората годишна RICS Конференция за оценки и инвестиции в недвижими имоти в София.
В момента инвеститорите насочват капиталите към зрелите и сигурни пазари, но заради ограниченото предлагане и високите вече цени на активите разширяват хоризонта си. Най-интересни за тях в момента са най-тежко ударените от кризата държави, които се възстановяват по-уверено – Испания и Ирландия.

От ЦИЕ най-желаните пазари в момента са Полша и Чехия. Словакия се счита за твърде неликвидна, а Русия, Украйна и Беларус - за твърде рискови, посочи Щобе. Румъния и България и в частност София като водещ пазар за България той нареди сред пазарите с умерен риск.

Най-интересният сегмент за инвеститорите в имоти в момента са логистичните площи, допълни още той. Пазарните играчи демонстрират готовност да отидат и на по-малките пазари. Тенденцията е особено видима в Германия, където се наблюдава насочване на капитали към по-малките градове.

По думите на Щобе пазарът в България трябва да прояви търпение. Ако обаче демонстрираме готовност да предприемем мерки за повече прозрачност и стабилност, инвестиционният поток ще се насочи и насам. Инвеститорите не избягват риска, а искат да го управляват, заяви той.